Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 01 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

HỆ THỐNG PHÁT MÃ TRAO ĐỔI THÔNG TIN BĂNG TẦN L

Đặng Thị Thanh Thủy, Bạch Gia Dương

Tóm tắt


Trong thông tin liên lạc hàng không, hiện nay tổ chức hàng không dân dụng quốc tế ICAO quy định theo một chuẩn nhất định. Trong bài báo này chúng tôi trình bày các kết quả nghiên cứu, thiết kế chế tạo một hệ thống trao đổi thông tin ở băng tần L.Các phần cơ bản trong hệ thống được thiết kế thành những modul nhỏ gọn. Các khối này được chế tạo dựa trên các công nghệ hiện đại và phần mềm chuyên dụng ADS. Các kết quả khảo sát các khối cơ bản tương đối tốt, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật để kết nối thành hệ thống và ứng dụng vào thực tiễn.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009