Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 01 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MATLAB XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH THIẾT KẾ CỤM LY HỢP TRÊN Ô TÔ

Lê Hồng Quân, Nguyễn Anh Ngọc, Trịnh Minh Hoàng

Tóm tắt


Trong quá trình hội nhập, để sản phẩm ô tô thiết kế trong nước có chất lượng cao hơn thì việc tính toán thiết kế cũng như kiểm tra các điều kiện làm việc của các cụm chi tiết trên ô tô cần được quan tâm đúng mức. Chúng ta cần xây dựng các chương trình tính toán tiên tiến của riêng mình để thực hiện các công đoạn tính toán với độ chính xác cao, thời gian giảm và dễ sử dụng cho người Việt. Bài báo trình bày phương pháp thiết kế và xây dựng chương trình để tính toán thiết kế, kiểm nghiệm và khảo sát trạng thái làm việc của cụm ly hợp trên ô tô. Chúng  tôi đã sử dụng phần mềm Matlab để xây dựng chương trình có giao diện bằng tiếng Việt có khả năng tính toán và khảo sát cụm ly hợp trên ô tô.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009