Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 01 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ ĐẾN CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHI TIẾT KHI MÀI TRÒN NGOÀI

Trần Đức Quý

Tóm tắt


Nội dung bài báo trình bày nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ chế độ cắt (v,s,t) đến độ nhám bề mặt chi tiết gia công (Ra), lực cắt (P), độ mòn (U) và tuổi bền (T) của đá mài khi mài tròn ngoài bằng phương pháp thực nghiệm; qua đó xây dựng được mô hình toán học mô tả mối quan hệ giữa các thông số công nghệ với độ nhám bề mặt, lực cắt và tuổi bền của đá mài nhằm giúp chúng ta có thể chọn được các thông số công nghệ chế độ cắt hợp lý và điều khiển quá trình mài một cách tốt nhất.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009