Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 01 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ÁP DỤNG PHÂN TÍCH NHIỄU DÙNG PHƯƠNG SAI ALLAN CHO CẢM BIẾN GIA TỐC BA CHIỀU

Trần Đức Tân

Tóm tắt


Hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ Vi cơ điện tử và Vi hệ thống (MEMS) thì các cảm biến gia tốc ba chiều được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau. Bài báo này trình bày về việc xác định sai số ngẫu nhiên cho một cảm biến gia tốc MEMS đã được chế tạo thành công. Sai số của cảm biến có thể chia thành hai loại là tất định và ngẫu nhiên. Sai số tất định thường dễ xử lí hơn chỉ cần dùng căn chuẩn nhưng sai số ngẫu nhiên thường rất khó xử lý. Bài báo đã nghiên cứu thành công trong việc đặc trưng được các thông số nhiễu của cảm biến MEMS dùng phương pháp mật độ phổ (PSD) và phương pháp phương sai Allan. Kết hợp cả hai phương pháp này sẽ cho chúng ta mô hình sai số tin cậy để có thể sử dụng cho khối triệt nhiễu sau này.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009