Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 44 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG BẢO QUẢN THỊT VỊT CỦA TINH DẦU VỎ QUẢ CAM SÀNH HÀ GIANG

Hoàng Minh Khang, Phạm Văn Dật, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Đăng Huynh

Tóm tắt


Trong tinh dầu vỏ quả cam sành Hà Giang có chứa các cấu tử thuộc nhóm
terpene và dẫn xuất chứa oxi của terpene, trong đó có các cấu tử chiếm tỷ lệ cao
như: limonene, α-pinene, β-phelandrene, camphene và γ-terpinene. Các kết quả
nghiên cứu cho thấy các thành phần terpineol, limonene, geroniol trong tinh dầu có
khả năng ức chế được 50-60% các vi sinh vật Salmonella senftenber, Escherichia coli,
Staphylococcus aureus và Pseudomonas species trong thực phẩm [13]. Thông thường
thịt vịt tươi để ở ngăn mát tủ lạnh, khoảng 2 ngày đã xuất hiện các mùi hôi, làm
giảm chất lượng của thịt nhanh chóng [1]. Thịt vịt ở các công thức CT-B và CT-C có
sự biến đổi chậm hơn, thịt có độ pH<7. Các chỉ tiêu vi sinh của thịt vịt ở công thức
CT-B và CT-C đều nhỏ hơn giới hạn cho phép. Thịt vịt ở các công thức CT-B và CT-C có
tổng điểm gía trị cảm quan được xếp loại khá. Vì vậy có thể ứng dụng tinh dầu vỏ
quả cam sành Hà Giang trong bảo quản thịt vịt tươi.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009