Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 44 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ TRUYỀN NHIỆT CỦA ỐNG NHIỆT SỬ DỤNG MÔI CHẤT NANO

Bùi Mạnh Tú, Đặng Văn Bính

Tóm tắt


Ống nhiệt là thiết bị trao đổi nhiệt đặc biệt, có thể chuyển lượng nhiệt lớn
dựa trên nguyên lý chuyển pha của môi chất. Ống nhiệt được sử dụng rộng rãi
trong các ứng dụng khác nhau để giải nhiệt và kiểm soát nhiệt độ do có các ưu
điểm như: chi phí vận hành và bảo dưỡng thấp, độ chính xác cao, tuổi thọ làm
việc cao, an toàn với môi trường. Việc tăng cường hiệu quả truyền nhiệt của ống
nhiệt luôn được quan tâm, sử dụng môi chất có bổ sung nano là một giải pháp
hiệu quả. Bài báo này trình bày khả năng tăng cường hiệu quả truyền nhiệt của
ống nhiệt sử dụng môi chất nano.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009