Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 44 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH KINH TẾ KỸ THUẬT VÀ PHÁT THẢI CỦA ĐỘNG CƠ XE MÁY PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ KHI SỬ DỤNG BỘ XÚC TÁC GIÀU HYĐRO Cu-Ni/Al2O3 SAU KHI CHẠY BỀN 5.000KM

Trần Văn Hoàng, Nguyễn Thế Lương, Nguyễn Văn Thắng, Lê Anh Tuấn

Tóm tắt


Bộ xúc tác tạo hỗn hợp khí giàu hydro Cu-Ni/ Al2O3 từ một phần nhiên liệu nhờ xúc tác và tận dụng nhiệt khí thải đã được sử dụng trên động cơ đốt trong để cải
thiện tính năng kinh tế kỹ thuật và phát thải của động cơ. Tuy nhiên, nghiên cứu đánh giá độ bền của bộ xúc tác sau khi lắp trên động cơ vẫn chưa được thực hiện. Bài
báo này sẽ nghiên cứu đánh giá đặc tính kinh tế kỹ thuật và phát thải của động cơ xe máy phun xăng điện tử khi sử dụng bộ xúc tác tạo hỗn hợp khí giàu hydro Cu-Ni/
Al2O3 sau khi chạy bền 5000km. Phương pháp đối chứng được sử dụng trong nghiên cứu này, thí nghiệm được thực hiện trên băng thử CD 20”, thiết bị phân tích thành
phần khí thải CEBII và đo tiêu hao nhiên liệu 733S. Kết quả nghiên cứu tại 100% tay ga cho thấy, động cơ sau khi chạy 5000km thì công suất giảm trong khi suất tiêu
hao nhiên liệu tăng, trung bình giảm 1,82% đối với công suất và tăng 2,02% đối với suất tiêu hao nhiên liệu. Kết quả thí nghiệm cũng cho thấy, phát thải CO và HC
trung bình tăng lần lượt 1,89%, 1,84 %, phát thải NOx và CO2 trung bình giảm xuống lần lượt 1,98%, 1,90%. Kết quả thử nghiệm cũng chỉ ra rằng sau khi chạy bền
5000km, độ kín khít của buồng cháy giảm xuống, trung bình giảm 0,84 %, các hạt kim loại xúc tác có xu hướng kết tụ lại với nhau tạo thành những hạt lớn hơn, đồng
thời xuất hiện các hạt carbon kết tủa đọng bám trên bề mặt bộ xúc tác.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009