Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 44 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO, THỬ NGHIỆM BỘ TIẾT KIỆM XĂNG CHO XE Ô TÔ LẮP ĐỘNG CƠ SỬ DỤNG BỘ CHẾ HÒA KHÍ

Lê Văn Anh, Ngô Quang Tạo, Lê Đình Mạnh, Nguyễn Thế Anh

Tóm tắt


Trên cơ sở thực tế cấu tạo của xe ô tô hiện nay với nguồn động lực là động cơ
xăng sử dụng bộ chế hòa khí, nhóm tác giả đã nghiên cứu lắp van quán tính của
bộ tiết kiệm xăng vào đường nạp hỗn hợp, khi xe chuyển động theo quán tính
van sẽ mở ra cho không khí đi vào xi lanh động cơ, nhờ vậy làm giảm lượng tiêu
hao xăng vô ích trong quá trình sử dụng xe ô tô. Kết quả thu được làm cơ sở giúp
các nhà thiết kế, chế tạo xe ô tô ngày một hoàn thiện hơn trong việc nghiên cứu
tiết kiệm nhiên liệu cho các phương tiện giao thông vận tải. Bài báo này trình bày
cơ sở lý thuyết chế tạo và thử nghiệm bộ tiết kiệm xăng cho xe ô tô lắp động cơ
sử dụng bộ chế hòa khí.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009