Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 44 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MÔ HÌNH TOÁN CỦA HỆ DẪN ĐỘNG THỦY TĨNH CHO BỘ PHẬN DI CHUYỂN CỦA MÁY XÂY DỰNG VÀ MÁY LÀM ĐƯỜNG

Vũ Hải Quân, Bùi Văn Hải, Hoàng Quang Tuấn

Tóm tắt


Hiệu suất làm việc của máy xây dựng, làm đường đa chức năng phụ thuộc vào số
lượng các cơ cấu thực hiện nhiệm vụ tại cùng một thời điểm. Hệ thống trích công suất từ
nguồn động lực để dẫn động bộ phận di chuyển và các cơ cấu thực hiện nhiệm vụ công tác
của máy xây dựng, làm đường không ngừng phát triển theo chiều hướng sử dụng nhiều
hơn các phương thức dẫn động bằng thủy lực. Trong quá trình thiết kế cơ cấu dẫn động
thủy lực của máy xây dựng và máy làm đường, một vấn đề cấp bách đặt ra đó là việc phân
chia dòng công suất từ nguồn động lực để dẫn động cơ cấu di chuyển và bộ phận công tác
của máy. Ngày nay, những công ty hàng đầu trong lĩnh vực này không tập trung vào việc
thiết kế chế tạo bộ phận phân chia dòng công suất mà thường ưu tiên sản xuất những loại
bơm đa dòng có giá thành đắt đỏ. Một trong những hướng nghiên cứu để nâng cao hiệu
suất làm việc của máy xây dựng, làm đường đa chức năng đó là thực hiện dẫn động thủy
lực cơ cấu di chuyển dựa trên cơ sở của hệ thống bơm tích hợp bao gồm bơm một dòng và
bộ phận phân chia chất lỏng làm việc.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009