Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 44 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG THUẬT TOÁN VÀ PHẦN MỀM VẼ ĐƯỜNG CONG BEZIER

Bùi Ngọc Tuyên, Hoàng Văn Quý

Tóm tắt


Bài báo này trình bày một nghiên cứu về phương pháp xây dựng đường cong
Bezier trong môi trường CAD/CAM. Phần mềm “Cong cu xay dung duong cong
Bezier” viết bằng Matlab 2012 cho phép xây dựng, hiệu chỉnh các đường cong
Bezier cũng được giới thiệu ở đây. Công cụ xây dựng đường cong Bezier này có
thể sử dụng như một phần mềm độc lập để thiết kế các đường cong tự do (free
form curve). Với công cụ này người dùng có thể thay đổi được các điểm điều
khiển để điều khiển linh hoạt, trực quan hình dạng đường cong thiết kế. Đây là
tiền đề cơ bản cho việc thiết kế các bề mặt 3D phức tạp trong chế tạo máy hiện
đại. Nội dung bài báo và công cụ xây dựng đường cong Bezier có thể được dùng
làm tài liệu tham khảo trong các nghiên cứu và đào tạo về sự hình thành các
đường cong tự do, các bề mặt tự do trong các phần mềm CAD/CAM, cho phép
khai thác hiệu quả các phần mềm này trong thiết kế và gia công cơ khí.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009