Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 44 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐỀ XUẤT CHỈNH LƯU VIENNA 5 - MỨC ĐỐI XỨNG CHO CÁC ỨNG DỤNG HIỆU SUẤT CAO

Phạm Thị Thùy Linh

Tóm tắt


Chỉnh lưu Vienna với số lượng hạn chế các van bán dẫn đóng/cắt đã và đang
nhận được nhiều sự quan tâm chú ý với mục đích cải thiện chất lượng điện năng
đầu vào của các hệ thống chỉnh lưu. Trong bài báo này, đánh giá sơ đồ Vienna 3-
mức ba pha và cấu trúc sơ đồ Vienna 5 mức từ sơ đồ Vienna 3-mức được trình
bày. Thêm vào đó, hai phương pháp điều khiển điều chế độ rộng xung POD và PD
được đề xuất và so sánh để giảm các thành phần sóng hài tần số thấp của dòng
điện đầu vào và có được hệ số công suất bằng một ở đầu vào của bộ chỉnh lưu.
Trong bài báo này, hiệu suất và tính khả thi của các sơ đồ Vienna 5-mức một pha
và bap ha được kiểm nghiệm bằng mô phỏng.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009