Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 44 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐÁNH GIÁ ỔN ĐỊNH ĐIỆN ÁP THỜI GIAN THỰC VỚI VIỆC SỬ DỤNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT DIỆN RỘNG

Nguyễn Nhất Tùng, Phạm Thành Nam

Tóm tắt


Sự phát triển nhanh chóng của hệ thống điện cả về quy mô và chất lượng,
với các trang thiết bị công nghệ cao, đòi hỏi phải có các công cụ đủ mạnh để đối
phó với các rối loạn trong quá trình vận hành của hệ thống. Các rối loạn này có
thể do sự quá tải trên các đường dây tải điện, kéo theo sự sụp đổ điện áp và tan rã
hệ thống. Khi có sự xáo trộn lớn xảy ra, các giải pháp nhằm bảo vệ và kiểm soát
hệ thống đóng vai trò quan trọng, để ngăn chặn sự sụp đổ và khôi phục hệ thống
trở lại trạng thái bình thường, giảm thiểu ảnh hưởng của các sự cố. Với các tiến
bộ của khoa học công nghệ gần đây, kết hợp với các giải pháp thông tin và truyền
thông hiện đại, các loại cảm biến mới, cùng với sự đa dạng các loại hình sự cố
trên hệ thống điện đã thúc đẩy sự xuất hiện của hệ thống giám sát bảo vệ diện
rộng, sử dụng thiết bị đo lường đồng bộ pha. Bài báo hướng tới việc mô phỏng hệ
thống này và phương pháp đánh giá ổn định điện áp trong thời gian thực. Từ các
nghiên cứu với sơ đồ tương đương Thevenin, bài báo phân tích đề xuất chỉ số mới
NewVSI trong việc giám sát đánh giá ổn định điện áp trong thời gian thực. Các
kết quả được chứng minh bằng mô phỏng trên lưới điện chuẩn 39 nút IEEE, sử
dụng phần mềm Matlab/ Simulink.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009