Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 44 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THUẬT TOÁN ƯỚC LƯỢNG BĂNG THÔNG KẾT HỢP DỰA TRÊN BĂNG THÔNG PHÂN ĐOẠN CUỐI CÙNG VÀ LÀM MỊN BĂNG THÔNG

Giáp Văn Dương

Tóm tắt


Truyền video trên giao thức HTTP là công nghệ đang và sẽ được ứng dụng
rộng rãi trong các ứng dụng xem video trực tuyến trên các thiết bị điện tử. Tuy
nhiên, một trong những yêu cầu truyền video là đảm bảo chất lượng dịch vụ QoS
tốt nhất có thể cho người dùng bằng việc điều chỉnh các thông số của video kịp
thời theo sự biến đổi của băng thông đường truyền. Vì vậy, ước lượng băng thông
đường truyền nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ là bài toán quan trọng đang
được nghiên cứu trên khắp thế giới. Đã có nhiều nghiên cứu về ước lượng băng
thông, đó là băng thông phân đoạn cuối cùng và làm mịn băng thông, nhưng
mỗi thuật toán đều có ưu và nhược điểm riêng. Bài báo này sẽ đưa ra ý tưởng xây
dựng một thuật toán mới có sự kết hợp ưu điểm của hai thuật toán trên để cho ra
một bộ đệm ổn định và tốc độ bit video ít thay đổi. Kết quả mô phỏng cho minh
chứng về hiệu quả của thuật toán mới nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009