Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 45 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐẶC TÍNH CỦA TRO BÃ MÍA VÀ SỬ DỤNG TRO BÃ MÍA TRONG SẢN XUẤT GẠCH CERAMIC

Nguyễn Thị Thu Phương, Trần Quang Hải, Nguyễn Văn Hoàn, Nguyễn Thị Thoa, Đào Thu Hà, Nguyễn Mạnh Hà

Tóm tắt


Thành phần hóa học và đặc tính của tro bã mía (BA) được xác định bằng
phương pháp nhiễu tia X (XRD), chụp ảnh hiển vi điện tử quét (SEM) và phương
pháp phân tích huỳnh quang tia X (XRF). Kết quả cho thấy BA có hàm lượng silic
dioxit, nhôm oxit cao và hàm lượng nhỏ các oxit của sắt, kiềm và kiềm thổ. BA
được sử dụng để thay thế một phần felspat trong chế tạo gạch ceramic. Gạch
ceramic đã được thay thế một phần felspat bằng BA được phân tích một số chỉ
tiêu theo phương pháp tiêu chuẩn. Kết quả cho thấy lượng BA thay thế một phần
felspat (20%) không ảnh hưởng đến chỉ tiêu nghiên cứu của gạch ceramic.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009