Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 46 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI CÁC CÔNG TY TƯ VẤN DU HỌC NHẬT BẢN TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

Lê Thùy Hương, Lê Thu Hường

Tóm tắt


Các công ty tư vấn du học đã và đang phát triển dịch vụ chăm sóc khách
hàng như là một xu thế tất yếu, phù hợp với xu hướng chung, phục vụ đối tượng
khách hàng cá nhân là chủ yếu, với việc cung ứng dịch vụ có chất lượng cao, thoả
mãn tối đa nhu cầu của khách hàng, đồng thời giúp các công ty tư vấn du học
quản lý rủi ro hữu hiệu, đạt hiệu quả kinh doanh tối ưu. Nghiên cứu được thực
hiện nhằm mục đích đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ chăm sóc khách
hàng tại các công ty tư vấn du học Nhật Bản trên địa bàn Hà Nội thông qua
phương pháp nghiên cứu định lượng với số mẫu là 253 được chọn bằng phương
pháp chọn mẫu ngẫu nhiên. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các yếu tố: Đội ngũ
giảng viên, Chuyên gia tư vấn, Quá trình chuyển giao dịch vụ, Cơ sở vật chất,
Chính sách hỗ trợ tại quốc gia du học nhận được đánh giá tốt từ khách hàng; tuy
nhiên, các yếu tố đó còn tồn tại một số hạn chế. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất
một số khuyến nghị nhằm khắc phục những nhược điểm, hạn chế này.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009