Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 46 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH KHỞI NGHIỆP CỦA SINH VIÊN: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP SINH VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Bùi Thị Thu Loan, Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn Thị Linh

Tóm tắt


Hoạt động khởi nghiệp kinh doanh với việc thành lập doanh nghiệp hoặc dự
án kinh doanh mới đóng vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế của mỗi
quốc gia. Nghiên cứu này nhằm cung cấp bằng chứng thực nghiệm về ảnh hưởng
của các yếu tố (trải nghiệm cá nhân, khả năng chấp nhận rủi ro - những khía
cạnh thể hiện khuynh hướng tinh thần doanh nhân) có ảnh hưởng đến ý định
khởi nghiệp của giới trẻ (sinh viên) dựa trên dữ liệu khảo sát quy mô mẫu 321
sinh viên. Áp dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, kết quả phân tích cho
thấy, 06 yếu tố (Thái độ; Chuẩn chủ quan; Nhận thức kiểm soát hành vi; Rủi ro; Cơ
hội trải nghiệm; Môi trường giáo dục; Ngành học, giới tính) ảnh hưởng đến ý
định khởi nghiệp của sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội,
trong đó, yếu tố e ngại rủi ro ảnh hưởng theo chiều tiêu cực và có mức độ ảnh
hưởng mạnh nhất.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009