Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 47 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH ÁP LỰC TIỆN NGHI KHI MẶC ÁO BÓ SÁT LÊN CƠ THỂ NỮ THANH NIÊN VIỆT NAM ĐỘ TUỔI TỪ 18 ĐẾN 25 TRONG QUÁ TRÌNH VẬN ĐỘNG CƠ BẢN

Phan Thanh Thảo

Tóm tắt


Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu xác định áp lực tiện nghi lên phần trên cơ thể nữ thanh niên Việt Nam trong quá trình mặc áo bó sát cơ thể. Đối tượng trong nghiên cứu là 6/108 nữ sinh viên khỏe mạnh tuổi từ 18 đến 25 tuổi, được chia thành 3 nhóm kích cỡ sao cho phù hợp với chỉ số khối cơ thể 18,5 ≤ BMI ≤ 23. Ba mẫu băng đai được làm từ vải dệt kim có tính đàn hồi cao của hãng Triumph được lựa chọn để làm thí nghiệm. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp đo trực tiếp để xác định giá trị áp lực của băng đai lên vòng đỉnh ngực, vòng chân ngực, vòng bụng trên, vòng eo, vòng bụng - hông, vòng mông của cơ thể nữ sinh viên Việt Nam. Sử dụng phần mềm Microsoft Excel và phần mềm phân tích thống kê STATA để xử lý và phân tích kết quả thực nghiệm. Kết quả nghiên cứu đã xác định được khoảng giá trị áp lực tiện nghi lên vòng ngực, vòng bụng và vòng mông cơ thể, giá trị này làm cơ sở để tính toán kích thước thiết kế áo mặc bó sát đảm bảo tính tiện nghi áp lực.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009