Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 47 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CƠ LÝ CỦA KHĂN BÔNG KHI THAY ĐỔI CHIỀU CAO SỢI VÒNG XÉN

Giần Thị Thu Hường, Hoàng Thị Hồng Thơ

Tóm tắt


Khăn bông được sử dụng rộng rãi trong đời sống hàng ngày của con người. Một trong những tính chất quan trọng của khăn đó là độ mềm mại và khả năng thấm hút nước. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu xác định ảnh hưởng của chiều cao sợi vòng xén đến cấu trúc hình học và một số đặc tính cơ lý của khăn 100% bông dệt thoi (khăn nhung), như độ cứng uốn và độ mao dẫn nước. Nghiên cứu này là cơ sở khoa học để lựa chọn thông số công nghệ xén sợi vòng bông của khăn phù hợp với công nghệ xử lý hoàn tất và tùy theo mục đích sử dụng.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009