Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 47 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TRUYỀN ĐỘNG THỦY TĨNH TRONG HỆ TRUYỀN ĐỘNG CỦA CÁC PHƯƠNG TIỆN TỰ HÀNH CHUYÊN DỤNG

Vũ Hải Quân, Lê Hồng Quân

Tóm tắt


Bài báo phân tích nguyên lý làm việc của hệ truyền động thủy tĩnh với các máy thủy lực có khả năng điều chỉnh thể tích. Trình bày phương pháp xác định phạm vi điều chỉnh tỉ số truyền động của các máy thủy lực có khả năng điều chỉnh thể tích, trong đó có tính đến sự tổn thất công suất. Giới thiệu đặc tính cơ khí của truyền động thủy tĩnh với các máy thủy lực điều chỉnh thể tích với chế độ tuần tự tăng tốc cơ cấu bị động của hệ thống.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009