Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 47 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL SỬ DỤNG LƯỠNG NHIÊN LIỆU DIESEL-ETHANOL

Nguyễn Thành Bắc, Trần Anh Trung

Tóm tắt


Để chuyển đổi động cơ diesel sang sử dụng lưỡng nhiên liệu diesel-ethanol phải thiết kế cải tiến hệ thống nhiên liệu, trang bị thêm bộ phận cung cấp ethanol song song với cung cấp diesel và phải thiết kế mô hình điều khiển. Mô hình này dùng để điều khiển phối hợp lưỡng nhiên liệu diesel-ethanol cung cấp cho động cơ theo các tỷ lệ ethanol thay thế yêu cầu. Đã có nhiều công trình nghiên cứu về điều khiển động cơ diesel sử dụng lưỡng nhiên liệu, tuy nhiên các công trình này tập trung nghiên cứu cho khí CNG ở dạng mô hình điều khiển [5, 6] hoặc ở dạng bộ điều khiển phụ hoặc là tích hợp cả điều khiển phun nhiên liệu diesel và nhiên liệu CNG cho động cơ diesel điều khiển điện tử [1, 4]. Cho đến nay vẫn chưa có công trình nào công bố về điều khiển động cơ lưỡng nhiên liệu diesel-ethanol sử dụng loại bơm cao áp truyền thống dùng bộ điều tốc đa chế độ. Vì vậy nhóm tác giả nghiên cứu xây dựng mô hình bộ điều khiển phối hợp lưỡng nhiên liệu diesel-ethanol. Kết quả cho thấy bộ điều khiển đảm bảo điều khiển được mô men động cơ yêu cầu, lượng phun diesel, lượng phun ethanol, giới hạn hệ số dư lượng không khí l, xác định vị trí tay ga và thời gian phun ethanol phù hợp với các chế độ làm việc của động cơ theo yêu cầu đặt ra, đảm bảo cho động cơ làm việc ổn định ở các chế độ làm việc.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009