Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 47 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP GIẢM PHÁT THẢI CHO ĐỘNG CƠ DIESEL SỬ DỤNG KẾT HỢP CÔNG NGHỆ LUÂN HỒI KHÍ THẢI, DOC VÀ DPF

Đinh Xuân Thành

Tóm tắt


Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đang từng bước thắt chặt tiêu chuẩn khí thải đối với các phương tiện xe cơ giới bằng cách áp dụng tiêu chuẩn khí thải Euro 4 cho cho
ô tô và tiêu chuẩn Euro 3 cho xe mô tô từ năm tháng 7 năm 2017. Tuy nhiên, những tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho xe lắp ráp mới hoặc nhập khẩu trong khi vẫn còn tồn tại một lượng lớn số lượng xe cũng đang lưu hành có phát thải lớn. Bài báo này trình bày giải pháp để giảm phát thải cho các phương tiện sử dụng động cơ diesel dựa trên công nghệ luân hồi khí thải, DOC và DPF. Theo đó, thực nghiệm đã được thực hiện để so sánh phát thải của động cơ nguyên bản và động cơ sau khi được trang bị hệ thống giảm phát thải. Kết quả chỉ ra rằng, hệ thống giảm phát thải nêu trên giảm 67,99% phát thải NOx và PM giảm 57,09%, đồng thời HC và CO giảm lần lượt là 50,81%, 41,18%. Thêm vào đó, hệ thống nhỏ gọn và có thể bố trí một cách hợp lý trên phương tiện xe cơ giới. Kết quả của nghiên cứu là cơ sở để giải quyết thực trạng tồn tại liên quan tới phát thải nghiêm trọng của xe buýt đang lưu hành tại Việt Nam.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009