Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 47 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ỨNG XỬ KHÁC NHAU CỦA VẬT LIỆU ĐỒNG VÀ THÉP TRONG DẬP THỦY TĨNH PHÔI TẤM

Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Văn Thành, Đinh Văn Du

Tóm tắt


Trong công nghệ dập thủy tĩnh chi tiết dạng vỏ mỏng, vật liệu là một trong những yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến quá trình tạo hình cũng như chất lượng sản phẩm. Vì vậy, nghiên cứu để thấy ứng xử của vật liệu khi tạo hình bằng dập thủy tĩnh cũng là một hướng nghiên cứu cần quan tâm sâu sắc. Hiện nay, các chi tiết dạng vỏ mỏng của xe ô tô phổ biến được chế tạo bằng vật liệu thép dập, một số chi tiết nhỏ khác được chế tạo bằng đồng. Việc tìm ra phương pháp tối ưu, thích hợp để biến dạng các loại vật liệu trên cũng là một trong những giải pháp tiết kiệm năng lượng và giá thành - điều mà các nhà sản xuất quan tâm hàng đầu. Với những lí do trên, chúng tôi sử dụng hai loại vật liệu này để khảo sát ứng xử hay nói cách khác là quá trình biến dạng của chúng bằng phương pháp dập thủy tĩnh phôi tấm.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009