Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 47 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CHẾ ĐỘ CẮT ĐẾN ĐỘ NHÁM BỀ MẶT KHI GIA CÔNG THÉP SKD61 TRÊN MÁY PHAY CNC

Nguyễn Văn Thiện, Hoàng Tiến Dũng, Đỗ Đức Trung, Lại Văn Thuyền

Tóm tắt


Trong bài báo này, tiến hành nghiên cứu thực nghiệm để khảo sát ảnh hưởng của một số thông số chế độ cắt đến độ nhám bề mặt (Ra) khi gia công thép SKD61 trên máy phay CNC. Hai thông số của chế độ cắt được đề cập đến trong nghiên cứu này là tốc độ quay của dụng cụ cắt (n) và lượng chạy dao (S). Sử dụng qui hoạch thực nghiệm dạng hỗn hợp tâm xoay (CCD - Central Composite  Design) để xây dựng ma trận thí nghiệm gồm 13 điểm thí nghiệm cho hai thông số đầu vào là (n) và (S). Tiến hành thí nghiệm và phân tích kết quả bằng phần mềm Minitab 18 cho thấy: Ảnh hưởng của n, S và sự tương tác giữa chúng đến Ra khá phức tạp, khi tăng giá trị của các thông số này thì có khi làm tăng, có khi làm giảm Ra. Trong đó, mức độ ảnh hưởng của n đến Ra lớn hơn so với mức độ ảnh hưởng của S. Sau đó hướng phát triển cho các nghiên cứu tiếp theo cũng được đề cập đến trong bài báo này.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009