Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 47 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LỰC ÉP ĐẾN ĐỘ DAI VA ĐẬP CỦA MỐI HÀN KHI HÀN MA SÁT QUAY

Vũ Ngọc Thương, Nguyễn Văn Thành

Tóm tắt


Hàn ma sát là công nghệ hàn tiên tiến, cho năng suất cao, chất lượng liên kết hàn tốt. Việc nghiên cứu về hàn ma sát nói chung và ảnh hưởng của thông số chế độ hàn đến chất lượng hàn ma sát nói riêng có ý nghĩa quan trọng và cần thiết. Nội dung bài báo tập trung vào việc nghiên cứu khảo sát ảnh hưởng của lực ép đến độ dai va đập của mối hàn ma sát quay. Kết quả thu được là các số liệu thống kê thể hiện độ dai va đập của mối hàn. Mục đích đạt được là làm sáng tỏ các vấn đề về sự ảnh hưởng trực tiếp của áp lực ép đến độ dai va đập của mối hàn.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009