Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 47 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỆN ÁP ĐÁNH LỬA (Uz) VÀ CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN (Ie) ĐẾN NHÁM BỀ MẶT KHI GIA CÔNG VẬT LIỆU THÉP SUS440C TRÊN MÁY CẮT DÂY CHMER CW-420HS

Trương Chí Công, Nguyễn Kim Đạo

Tóm tắt


Nội dung bài báo trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của điện áp đánh lửa (Uz) và cường độ tia lửa điện (Ie) đến nhám bề mặt khi gia công liệu thép SUS440C trên máy gia công cắt dây CHMER CW-420HS. Kết quả nghiên cứu là cơ sở cho các nhà công nghệ lựa chọn chế độ cắt hợp lý khi gia công cắt dây bằng dây đồng trên máy CHMER CW-420HS đối với vật liệu thép SUS440C.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009