Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 47 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ CẮT PLASMA ĐẾN CHẤT LƯỢNG CHI TIẾT DẠNG MẶT BÍCH

Đặng Tiến Hiếu, Nguyễn Trường Giang, Trần Ngọc Quý, Nguyễn Quốc Dũng

Tóm tắt


Hiện nay, phương pháp cắt bằng Plasma ngày càng được sử dụng nhiều trong thiết kế, chế tạo kết cấu. Việc sử dụng phương pháp cắt plasma sẽ nâng cao năng suất và chất lượng cho bề mặt cắt, sản phẩm cạnh tranh rất tốt so với các phương pháp cắt khác. Do vậy việc nghiên cứu, tính toán và lựa chọn chế độ cắt là cấp thiết để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Trong bài báo này, nhóm tác giả kết hợp việc nghiên cứu lý thuyết với tiến hành thực nghiệm, sử dụng phần mềm xử lý số liệu để kiểm chứng và xác định một cách chính xác ảnh hưởng của chế độ cắt Plasma đến chất lượng của chi tiết dạng mặt bích.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009