Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 47 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KHẢO SÁT KHẢ NĂNG TÁCH CỦA TIA CHẤT LỎNG DƯỚI DẠNG TỈ LỆ NANO ĐỐI VỚI TẤM KIM LOẠI CÓ ĐƯỜNG KÍNH LỖ PHUN KHÁC NHAU

Nguyễn Văn Quảng, Phùng Xuân Sơn

Tóm tắt


Để khảo sát khả năng tách của tia chất lỏng nano ra khỏi bề mặt tấm kim loại, phương pháp động lực học phân tử thì được sử dụng để mô phỏng cho quá trình phun của chất lỏng qua những miệng lỗ với đường kính khác nhau. Sơ đồ mô phỏng cấu tạo gồm lỗ phun dạng hình tròn được thiết kế ở trên nắp thiết bị bằng kim loại, tấm đẩy bằng kim loại ở dưới đáy của thiết bị và những phân tử chất lỏng được chứa đầy ở bên trong thiết bị. Phần mềm LAMMPS và C++ thì được sử dụng để làm công cụ cho việc mô phỏng và phân tích thông số. Kết quả mô phỏng chỉ ra rằng, với những lỗ có đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 27,5 Å thì hầu như toàn bộ chất lỏng được phun ra khỏi lỗ để tạo thành tia dạng nano trên bề mặt nắp thiết bị, tuy nhiên những tia này không thể tách ra khỏi bề mặt tấm kim loại cho dù tác dụng lực đẩy có độ lớn bất kỳ lên tấm đẩy. Ngoài ra, khi tăng đường kính lỗ thì những tia nano cũng được hình thành và sẽ tách khỏi bề mặt nắp kim loại. Thông qua nghiên cứu này, chúng ta có thể quan sát rõ ràng và sâu sắc hơn về quá trình động học của phun chất lỏng.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009