Tạp chí Khoa học & Công nghệ, 2018

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của thông số công nghệ đến cường độ mài mòn của lớp thấm nitơ plasma thép 40CrMo

Hoàng Minh Thuận, Đào Quang Kế, Hoàng Văn Châu, Đỗ Minh Chiến, Hoàng Việt Nam

Tóm tắt


Thấm nitơ plasma một công nghệ tiên tiến, nó ra đời để thay thế công
nghệ thấm nitơ thể khí, được tiến hành trong môi trường ion hóa ở
nhiệt độ thấm. Trong bài báo này, nhóm tác giả trình bầy cơ chế hình
thành lớp thấm, quá trình thấm nitơ plasma; ảnh hưởng của các thông
số công nghệ như nhiệt độ thấm, thời gian thấm, tỷ lệ khi N2/H2 trong
quá trình thấm nitơ plasma đến cường độ mài mòn của thép 40CrMo.
Ứng dụng của kết quả trong việc làm bền bánh răng lắp trong máy in
Offset 4 màu Daiya.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009