Tạp chí Khoa học & Công nghệ, 2018

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Mô hình hóa và điều khiển hệ thống sản xuất tự động bằng mạng Petri

Phạm Trường Tùng, Phạm Đăng Phước, Lưu Đức Bình

Tóm tắt


Bài báo trình bày phương pháp sử dụng mạng Petri để mô hình hóa và
điều khiển hệ thống sản xuất tự động. Trên cơ sở mô hình mạng Petri,
các phương pháp mô hình hóa cấu trúc điều khiển logic bằng mạng Petri
được đề xuất. Phần mềm điều khiển hệ thống trên cơ sở lý thuyết mạng
Petri được phát triển để mô hình hóa và điều khiển hệ thống. Các I/O
của các thiết bị trên hệ thống được gắn liền với các vị trí, chuyển tiếp
trên mạng Petri. Tiến trình hoạt động của hệ thống được phần mềm điều
khiển dựa trên cơ sở lý thuyết về sự phát triển trạng thái của mạng Petri.
Các kết quả nghiên cứu được thực nghiệm dựa trên hệ thống phân loại
và lắp ráp sản xuất tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009