Tạp chí Khoa học & Công nghệ, 2018

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Lập trình gia công trên máy khắc gỗ CNC bằng phần mềm MACH 3 và Vectrics Aspire 8.5

Nguyễn Thị Thanh Vi

Tóm tắt


Ngày nay, gia công trên máy công cụ điều khiển số - máy CNC đã trở thành
công nghệ chủ chốt của sản xuất cơ khí hiện đại. Tuy nhiên, các cơ sở sản xuất
hầu như chưa khai thác hết khả năng công nghệ này. Nguyên nhân chủ yếu là
do khả năng lập trình tức là các chương trình điều khiển máy CNC được lập
trình bằng tay với chưa sử dụng nhiều các phần mềm hỗ trợ lập trình. Ứng dụng
công nghệ CAD/CAM vào máy CNC sẽ được sử dụng rộng rãi trong công cuộc
hiện đại hóa công nghiệp cơ khí nước nhà. Nghiên cứu khả năng mở rộng chức
năng của các phần mềm CAD hoặc CAD/CAM hiện có trong sự kết nối với các
phần mềm khác để tạo ra một môi trường tự động hóa thiết kế và công nghiệp
ngày càng được quan tâm. Trong bài báo này, tác giả đưa ra khả năng kết hợp
giữa phần mềm Vectrics Aspire 8.5 với phần mềm Mach3 để điều khiển gia
công trên các máy khắc gỗ CNC. Kết quả đạt được bao gồm lập trình và xuất
code gia công trên phần mềm Vectrics Aspire 8.5, thiết lập giao diện phần mềm
Mach3 và truyền dữ liệu từ phần mềm Mach 3 đến máy CNC để gia công.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009