Tạp chí Khoa học & Công nghệ, 2018

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Khảo sát xác định bộ thông số làm việc hợp lý để nâng cao độ phẳng của bề mặt đường trong quá trình làm việc của máy san

Đào Mạnh Quyền, Chu Văn Đạt, Lê Hồng Quân, Lê Duy Long

Tóm tắt


Nghiên cứu nâng cao độ phẳng của bề mặt đường sau quá trình san là nhu cầu
cấp thiết hiện nay. Để đáp ứng được nhu cầu đó ta cần xây dựng được mô hình
động lực học của máy san trong quá trình làm việc, thiết lập được hệ phương
trình toán học. Sau đó sử dụng các phần mềm chuyên dùng để tính toán giải hệ
phương trình, khảo sát ảnh hưởng của các thông số làm việc đến độ phẳng của
bề mặt nền đường trong quá trình máy san làm việc. Từ đó xác định được bộ
thông số làm việc hợp lý nhất để nâng cao độ phẳng của bề mặt đường trong
quá trình làm việc của máy san. Nội dung bài báo sẽ thực hiện các công việc
nêu trên để xác định được bộ thông số động lực học hợp lý nhất.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009