Tạp chí Khoa học & Công nghệ, 2018

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của cường độ phanh đến hiệu quả phanh đoàn xe sơmi-rơmoóc trên đường khô ở vận tốc 80 km/h

Nguyễn Thanh Tùng, Võ Văn Hường, Nguyễn Phú Hùng

Tóm tắt


Khi phanh đột ngột đoàn xe sơmi-rơmoóc (ĐXSMRM) thường mất ổn định và
gây tai nạn giao thông. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của
cường độ phanh đến hiệu quả phanh ĐXSMRM trên đường khô ở vận tốc 80
Km/h. Nhóm tác giả sử dụng phương pháp tách cấu trúc và phương trình
Newton-Euler để thiết lập hệ phương trình động lực học phanh ĐXSMRM 6 cầu.
Sử dụng phần mềm Matlab-Simulink để khảo sát phanh ĐXSMRM 6 cầu trên
đường khô có hệ số bám xmax= 0,8. Kết quả khảo sát cho thấy, khi ĐXSMRM
chạy trên đường khô có hệ số bám xmax = 0,8 ở vận tốc V0 = 80km/h rồi phanh
với cường độ MB = 50%MBmax thì gia tốc phanh a1 = 4,0m/s2, quãng đường phanh
S1 = 73,0m; phanh mức MB = 60%MBmax thì a2 = 4,8m/s2, S2 = 63,0m; phanh mức
MB = 70%MBmax thì a3 = 5,6m/s2, S3 = 55,8m; phanh mức MB = 80%MBmax thì
a4 = 6,2m/s2, S4 = 50,3m; phanh mức MB = 90%MBmax thì a5 = 6,3m/s2,
S5 = 48,6m; phanh mức MB = 100%MBmax thì a6 = 6,4m/s2, S6 = 47,6m.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009