Tạp chí Khoa học & Công nghệ, 2018

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Mô hình bài toán chuyển động của tên lửa trong bộ phận dẫn hướng dạng ống

Nguyễn Minh Phú, Trần Quốc Trình, Võ Văn Biên, Vũ Thị Huệ

Tóm tắt


Bài báo trình bày mô hình toán học mô tả chuyển động của tên lửa
không điều khiển trên bộ phận dẫn hướng dạng ống kể từ khi phát
hỏa cho đến khi mất liên kết cơ học hoàn toàn với ống phóng. Mô
hình được tính toán cho loại đạn phản lực không điều khiển 9M22Y
bắn trên dàn phóng xe chiến đấu BM-21 mà quân đội ta đang nghiên
cứu thiết kế, chế tạo và cải tiến. Đây là cơ sở khoa học để nghiên
cứu ảnh hưởng do dao động của trục tên lửa ở giai đoạn này đến độ
chính xác bắn của tên lửa không điều khiển.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009