Tạp chí Khoa học & Công nghệ, 2018

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Khảo sát thực nghiệm khả năng hấp thụ năng lượng của các tấm vật liệu nhiều lớp dạng sandwich với cốt lõi xơ dừa

Nguyễn Xuân Trường

Tóm tắt


Việc tìm ra các loại cấu trúc vật liệu có chi phí thấp, thân thiện với môi trường và hấp
thụ năng lượng tốt đang nhận được sự quan tâm ngày càng tăng trong những năm gần
đây. Các loại vật liệu nhiều lớp với mặt tấm làm bằng thép và cốt lõi làm bằng xơ dừa
lần đầu tiên được tạo ra và thực hiện thí nghiệm nén dưới tải trọng gần như tĩnh với tốc
độ 2mm mỗi phút. Chiều dày danh nghĩa của lõi xơ dừa là 20mm. Thép tấm không gỉ
SUS 304 và tôn cán được chọn làm vật liệu lớp mặt. Lực nén cực đại Fmax và năng lượng
hấp thụ Ej được tính dựa trên kết quả thử nghiệm nén gần như tĩnh. Kết quả đo được
trong biểu đồ hình 6 (a, b) và bảng 1 cho thấy cấu trúc vật liệu nhiều lớp dạng tấm với
lớp mặt là thép không gỉ SUS 304 hấp thụ năng lượng tốt hơn so với loại có lớp mặt làm
bằng tôn. Sự biến dạng và phá hủy của mẫu thử dưới dạng nén cũng được phân tích rõ
ràng. Nghiên cứu so sánh cũng được thực hiện giữa cấu trúc vật liệu nhiều lớp có lớp lõi
là xơ dừa với cấu trúc vật liệu nhiều lớp có lõi nhôm tấm mỏng dạng gấp sóng. Kết quả
so sánh cho thấy cấu trúc vật liệu nhiều lớp dạng sandwich với lớp lõi là xơ dừa tự nhiên,
thân thiện với môi trường và có thể tái chế được có khả năng hấp thụ nhiều năng lượng
hơn so với cấu rúc vật liệu nhiều lớp có lõi nhôm tấm mỏng dạng gấp sóng.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009