Tạp chí Khoa học & Công nghệ, 2018

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP LƯU HUỲNH POLYME

Đỗ Thị Huệ, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Quang Tùng

Tóm tắt


Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào (tỷ lệ thể tích cacbon disulfua/Lưu huỳnh nguyên tố; số lần rửa; nhiệt độ phản ứng và thời gian phản ứng) đối với quá trình tổng hợp lưu huỳnh polyme từ lưu huỳnh nguyên tố và dung môi cacbon disulfua trong quá trình nung nóng chảy lưu huỳnh nguyên tố. Nồng độ lưu huỳnh nguyên tố là 81,0% trọng lượng, nồng độ cacbon disulfua là 76,14% trọng lượng, tỷ lệ thể tích CS2/S nằm trong khoảng từ 0,875/ 1,0 đến 1,5/ 1,0. Nhiệt độ phản ứng được giữ trong khoảng từ 140ºC đến 200ºC. Thời gian phản ứng kéo dài từ 2,0 giờ đến 5,0 giờ. Ở điều kiện này, hiệu suất phản ứng là 70 - 90% theo lý thuyết.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009