Tạp chí Khoa học & Công nghệ, 2018

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CHẾ TẠO VÀ PHÂN TÍCH GẠCH CERAMIC SỬ DỤNG NGUYÊN LIỆU TRO BÃ MÍA

Nguyễn Thị Thu Phương, Trần Thị Hồng Thương, Hoàng Thị Lý, Dì Kim Tuyến

Tóm tắt


Tro bã mía sau khi được nung ở 10000C trong 2h được sử dụng để thay thế một phần fenspat trong chế tạo gạch ceramic. Căn cứ vào các chỉ tiêu phân tích được như chất lượng bề mặt, độ hút nước, độ bền nhiệt, hệ số giãn nở nhiệt dài của các mẫu gạch chế tạo được cho thấy có thể thay thế 20% fenspat trong nguyên liệu sản xuất gạch ceramic bằng tro bã mía đã được xử lý nhiệt để chế tạo gạch tương tự gạch ceramic với chất lượng đảm bảo.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009