Tạp chí Khoa học & Công nghệ, 2018

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG CHO HỆ THỐNG HVAC

Đặng Văn Bính, Bùi Mạnh Tú

Tóm tắt


Hệ thống HVAC có vai trò quan trọng trong đời sống, sản xuất của con người và cũng là nguồn tiêu thụ năng lượng chủ yếu. Do đó, việc tiết kiệm được vài phần trăm chi phí năng lượng cho hệ thống HVAC cũng có ý nghĩa lớn. Bài báo này, trình bày nghiên cứu tổng quan các giải pháp kỹ thuật tiết kiệm năng lượng cho hệ thống HVAC và khả năng tiết kiệm của các giải pháp. Từ đó, giúp chúng ta có thể lựa chọn được giải pháp tiết kiệm năng lượng phù hợp với hệ thống HVAC cụ thể.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009