Tạp chí Khoa học & Công nghệ, 2018

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU CNG CHO ĐỘNG CƠ JA31E DÙNG TRÊN XE URBAN CONCEPTE THAM GIA CUỘC THI SHELL ECO - MARATHON

Phạm Tất Thắng, Nguyễn Xuân Tuấn

Tóm tắt


Bài báo trình bày phương pháp xác định các thông số của hệ thống cung cấp nhiên liệu CNG thay thế xăng trên động cơ JA31E, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của động cơ nhằm đánh giá hiệu quả sử dụng nhiên liệu CNG, đánh giá mức độ đáp ứng công suất của động cơ đối với xe Urban Concept tham gia cuộc thi Shell Eco-Marathon.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009