Tạp chí Khoa học & Công nghệ, 2018

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU PHÁT THẢI CỦA XE MÁY ĐANG LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM THEO TIÊU CHUẨN EURO II

Phạm Văn Đoàn, Nguyễn Tiến Hán, Nguyễn Đức Khánh

Tóm tắt


Phát thải từ xe máy là nguồn gây ô nhiễm môi trường chính tại Việt Nam hiện nay, đặc biệt tại các thành phố lớn. Để giảm thiểu phát thải độc hại từ các phương tiện giao thông, từ ngày 01 tháng 7 năm 2007 Việt Nam chính thức áp dụng tiêu chuẩn khí thải Euro II cho xe máy. Tuy nhiên một lượng lớn các xe máy đang lưu hành hiện nay được sản xuất từ trước thời điểm áp dụng tiêu chuẩn nên chưa được trang bị các giải pháp xử lý khí thải như những dòng xe đời mới. Ngoài ra, một số dòng xe sản xuất sau năm 2007 đã có thời gian vận hành khá dài nên cũng đã xuống cấp do đó ảnh hưởng đến tính năng làm việc cũng như hàm lượng các chất phát thải độc hại. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả đã phân tích và lựa chọn ra một số dòng xe phổ biến đang lưu hành tại Hà Nội để tiến hành đánh giá theo chu trình thử ECE R40 áp dụng cho tiêu chuẩn Euro II. Các thành phần phát thải độc hại được xác định và nhóm tác giả đưa ra đề xuất phương án giảm thiểu các thành phần độc hại cho những dòng xe này.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009