Tạp chí Khoa học & Công nghệ, 2018

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THIẾT KẾ BỘ LỌC CIC VÀ FIR CHO MODUL THU VÔ TUYẾN SDR SỬ DỤNG CÔNG CỤ MATLAB SIMULINK VÀ SYSTEM GENERATOR

Trần Đình Thông, Dư Đình Viên

Tóm tắt


Nhiều năm gần đây, cùng sự phát triển của kỹ thuật xử lý số tín hiệu, công nghệ số, sự phát triển mãnh mẽ về công nghệ bán dẫn đã đưa ra một giải pháp phương pháp thiết kế mới trong các hệ thống thông tin không dây nói chung và đặc biệt đối với việc thiết kế hệ thống thu radio. Việc khai thác kỹ thuật thiết kế hệ thống số và xử lý tín hiệu số đã dần thay thế hầu hết các phần cứng tương tự bằng việc cấu hình các hàm chức năng thu bằng phần mềm. Mục tiêu của bài báo trình bày nội dung lý thuyết và thiết kế bộ lọc CIC, FIR cho modul thu vô tuyến. Việc thiết kế và mô phỏng được thực hiện thông qua công cụ Matlab Simulink và Generator Xilinx. Kết quả nghiên cứu này được xem như nền tảng cơ sở ban đầu để phát triển liên quan đến thiết kế các hệ thống số khác sau này.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009