Tạp chí Khoa học & Công nghệ, 2018

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÂN TÍCH NỒNG ĐỘ KHÍ CO2 VỚI CẤU HÌNH CẢM BIẾN HẤP THỤ HỒNG NGOẠI KHÔNG TÁN SẮC (NDIR) SỬ DỤNG BIẾN ĐỔI FOURIER NHANH (FFT)

Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Xuân Tuyên, Nguyễn Ngọc Khải, Giang Hồng Thái, Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Hải Bình

Tóm tắt


Trong bài báo này, cấu trúc cảm biến khí CO2 dựa trên nguyên tắc hấp thụ hồng ngoại theo cấu hình không tán sắc (NDIR) được thiết kế và chế tạo. Ở đó, cấu hình cảm biến gồm một nguồn phát hồng ngoại sử dụng đèn sợi đốt và đầu thu hồng ngoại dạng pin nhiệt điện với hai kênh có tích hợp kính lọc bước sóng hồng ngoại tại 4,279mm và 3,91mm. Điện áp điều khiển (UIR-Lamp) đèn phát hồng ngoại là dạng xung vuông với mức thấp 0V và mức cao là 5V tại tần số 0,1Hz. Tín hiệu điện áp từ hai kênh thu hồng ngoại được khuếch đại 10.000 lần cho giá trị tương ứng U1 của kênh nhạy khí và U2 là của kênh so sánh. Các bộ số liệu về U1U2 được ghi nhận và biến đổi Fourier nhanh (FFT) bằng phần mềm để lọc lựa được tín hiệu lối ra phù hợp tần số của đèn phát và loại bỏ được nhiễu tạp. Các giá trị điện áp U1U2 của cảm biến này được khảo sát trong dải nồng độ khí CO2 0 - 80% thể tích. Đặc trưng chuẩn hóa tín hiệu ln(U1/U2) cho thấy phụ thuộc tuyến tính vào nồng độ khí CO2.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009