Tạp chí Khoa học & Công nghệ, 2018

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

GIẢI PHÁP NÂNG CAO TỶ LỆ MÃ HÓA CỦA SƠ ĐỒ MẬT MÃ DỰA TRÊN MÃ

Lê Văn Thái

Tóm tắt


Bài báo đề xuất hai giải pháp cải tiến hệ mật McEliece, giải pháp sử dụng vector lỗi mang tin và giải pháp sử dụng mã nối tiếp thay thế mã Goppa. Các giải pháp đề xuất cho phép tăng tỷ lệ mã hoá đến ~0,8, đạt độ lợi mã hóa 1,7dB, tăng khả năng sửa lỗi, khả năng chống nhiễu của hệ thống và độ bảo mật so với thuật toán đề xuất gốc.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009