Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 48 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ỨNG DỤNG KỸ THUẬT SDP ĐỂ GIẢI BÀI TOÁN CÔNG SUẤT CHUYỂN TIẾP VÔ TUYẾN MIMO

Trần Đình Thông, Dư Đình Viên, Lê Thanh Hải

Tóm tắt


Ứng dụng các kỹ thuật tối ưu để thiết kế điều hướng (BF) trong truyền thông vô tuyến là những lĩnh vực được nghiên cứu nhiều hiện nay. Các phương pháp tối ưu lồi để giải các bài toán cho mô hình chuyển tiếp MIMO trong bài báo này hứa hẹn mở ra được tính khả thi và mở rộng cho những vấn đề liên quan đến tối ưu vô tuyến. Bài báo này tập trung về việc ứng dụng kỹ thuật tối ưu để giải bài toán tối ưu công suất đối với mạng vô tuyến. Bài toán tối ưu được xét đối với hệ thống chuyển tiếp MIMO với hàm mục tiêu không lồi. Các kỹ thuật trước đây không thể giải một cách hiệu quả đặc biết khi áp dụng đối với các hệ thống lớn. Bằng việc ứng dụng kỹ thuật đề xuất có thể tìm được giá trị gần tối ưu được trình bày trong bài báo.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009