Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 48 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THỰC HIỆN XỬ LÝ ẢNH SỐ TRÊN FPGA VÀ ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH CÁC VÙNG HẮC TỐ BẤT THƯỜNG TRÊN DA ĐỂ CHẨN ĐOÁN SỚM NGUY CƠ UNG THƯ DA

Phạm Thị Quỳnh Trang, Dương Thị Hằng

Tóm tắt


Phát hiện những dấu hiệu bất thường trên da đặc biệt là những dấu hiệu để phát hiện ung thư da ở giai đoạn sớm là rất quan trọng. Trong những năm gần đây, ung thư da được xem là một trong những loại ung thư nguy hiểm nhất trong những loại ung thư tìm thấy ở con người. Việc phát hiện ung thư, u ác tính giai đoạn sớm có thể hữu ích cho việc chữa trị. Chẩn đoán hình ảnh y khoa đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường trên da dựa vào các hình ảnh y học. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày một phương pháp hỗ trợ bác sỹ để phát hiện dấu hiệu bất thường trên da sử dụng các công cụ xử lý hình ảnh được hiện thực hóa trên FPGA. Đầu vào của hệ thống là ảnh tổn thương da và sau đó bằng cách áp dụng các kỹ thuật xử lý hình ảnh sẽ phân tích, xác định kích thước của dấu hiệu bất thường, tính toán các tham số và đưa ra những kết luận ban đầu về sự hiện diện của ung thư da. Các công cụ phân tích hình ảnh vết sẹo kiểm tra các thông số u ác tính khác nhau như Asymmetry, Border, Color, Diameter, (ABCD), kích thước và phân tích hình dạng cho các phân đoạn hình ảnh và các giai đoạn tính năng sẽ được thực hiện trên FPGA và công cụ System Generator (SG). Các tham số được trích xuất được sử dụng để phân loại hình ảnh và chấn đoán sớm vùng da là da bình thường hay có thương tổn hoặc u ác tính.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009