Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 48 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG HÀM MỤC TIÊU ĐỐI VỚI BÀI TOÁN TỐI ƯU CÔNG SUẤT CHO MỘT SỐ MÔ HÌNH CHUYỂN TIẾP VÔ TUYẾN

Trần Đình Thông, Dư Đình Viên, Lê Thanh Hải

Tóm tắt


Các vấn đề về kỹ thuật điều hướng BF được áp dụng rộng rãi trong các hệ thống đa anten với mục đích nhằm cải thiện tốc độ luồng dữ liệu, tiết kiệm công suất truyền và giảm thiều các nhiễu giao thoa mạng không dây đã được nghiên cứu mang lại nhiều kết quả triển vọng. Các tiêu chí kỹ thuật này được xem như là các bài toán có hàm mục tiêu phi tuyến cần được tối ưu hóa. Bài báo này sẽ giới thiệu về các hệ thống chuyển tiếp không dây tổng quát và xây dựng hàm mục tiêu làm nền tảng cơ sở trong việc giải bài toán tối ưu công suất.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009