Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 48 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KHỬ NHIỄU ĐỐM TRONG ẢNH SIÊU ÂM DÙNG CÁC BỘ LỌC KHÔNG GIAN

Bồ Quốc Bảo, Hoàng Mạnh Kha, Nguyễn Hải Dương, Tạ Chí Hiếu

Tóm tắt


Siêu âm là một kỹ thuật chẩn đoán y tế được sử dụng rộng rãi và an toàn, do tính chất không xâm lấn, chi phí thấp và khả năng hình thành hình ảnh theo thời gian thực. Trong ảnh siêu âm, nhiễu đốm là thành phần nhiễu chính quyết định đến chất lượng của ảnh. Vì vậy các kỹ thuật xử lý nhiễu đốm đã trở thành một lĩnh vực được nhiều chuyên gia nghiên cứu trong những năm gần đây. Có rất nhiều kỹ thuật lọc để giảm nhiễu đốm bao gồm: lọc tuyến tính, lọc phi tuyến, lọc khuếch tán và lọc wavelet. Ngoài ra, một số mô hình lọc nhiễu đốm bằng cách kết hợp nhiều kỹ thuật khác nhau cũng đã được công bố. Bài báo này sẽ đánh giá tổng quát các bộ lọc không gian sử dụng để khử nhiễu đốm trong ảnh siêu âm.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009