Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 48 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TỔNG QUAN VỀ TỰ ĐỘNG HÓA ĐỐI VỚI QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG TÒA NHÀ

Vũ Thị Tuyết Hồng, Đặng Hoàng Anh, Nguyễn Đình Quang

Tóm tắt


Sự gia tăng dân số thế giới và không ngừng khai thác các nguồn nhiên liệu để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và xã hội trong những thập kỷ qua đã khiến chúng ta phải đối mặt với nhiều vấn đề về cạn kiệt nguồn nhiên liệu hóa thạch và các tác động môi trường. Tòa nhà là đối tượng tiêu thụ năng lượng lớn, chiếm 40% tổng năng lượng tiêu thụ toàn cầu. Trong bài toán phát triển năng lượng bền vững, tòa nhà là đối tượng quan trọng cần được quan tâm nghiên cứu. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đã giúp chúng ta có công cụ giải quyết bài toán về năng lượng trong các tòa nhà. Mục đích của bài báo này là trình bày tổng quan về công nghệ tự động hóa trong quản lý năng lượng tòa nhà. Các nội dung bao gồm tóm tắt bối cảnh năng lượng, cấu trúc hệ thống quản lý năng lượng, phân tích một số nền tảng hệ thống điển hình và thảo luận về vai trò của công nghệ trong nâng cao hiệu suất và giảm tiêu thụ năng lượng trong các tòa nhà. Cuối cùng, chúng tôi đánh giá xu hướng nghiên cứu trong lĩnh vực này trong tương lai.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009