Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 48 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN BỘ KHÔI PHỤC ĐIỆN ÁP ĐỘNG (DVR) ĐỂ BÙ LỒI/LÕM ĐIỆN ÁP NGẮN HẠN TRONG LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI

Trần Duy Trinh, Võ Tiến Trung, Nguyễn Minh Thư, Nguyễn Quang Thuấn

Tóm tắt


Bài viết trình bày các ảnh hưởng của lồi/lõm điện áp ngắn, nguyên nhân và cách khắc phục nó bằng việc sử dụng bộ khôi phục điện áp động (DVR). Ba phương pháp điều khiển cho DVR được phân tích làm rõ về đặc điểm và các  ưu, nhược điểm của từng phương pháp trong việc bù lồi/lõm điện áp ngắn trên lưới điện 3 pha, trong điều kiện điện áp lồi/lõm có dịch góc pha và không dịch góc pha. Kết quả này sẽ làm cơ sở cho việc xây dựng cấu trúc và thuật toán điều khiển của DVR. Cuối cùng là một thiết kế mô phỏng để minh chứng các đặc điểm và tính chất của các phương pháp trên.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009