Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 48 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MÔ PHỎNG CÔNG SUẤT PHÁT ĐIỆN CỦA TUABIN GIÓ TRỤC ĐỨNG DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA MƯA

Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Hữu Đức

Tóm tắt


Công suất của tuabin gió bị ảnh hưởng đáng kể bởi các điều kiện không khí của môi trường hoạt động. Mưa là một hiện tượng phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới, nên việc tìm hiểu ảnh hưởng của nó đến công suất của tuabin gió trục đứng sẽ cung cấp những thông tin có giá trị trong công tác thiết kế một tháp điện gió mới. Một mô hình được xây dựng để nghiên cứu sự ảnh hưởng của mưa, từ đó xác định độ ướt tối ưu cũng như công suất phát điện tương ứng.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009