Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 48 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ELECTRICAL STORAGE MODELING: APPLICATION FOR BUILDING ENERGY MANAGEMENT

Đặng Hoàng Anh

Tóm tắt


Đối với quản lý năng lượng toà nhà, hệ thống lưu trữ năng lượng có vai trò quan trọng đảm bảo cung cấp điện liên tục và góp phần giảm thiểu chi phí tiêu thụ điện năng. Vì vậy, mô hình hoá hệ thống lưu trữ năng lượng (điện hoá) rất cần thiết vào đáp ứng các mục tiêu trên, đóng góp lớn vào mô phỏng ảnh hưởng của hệ thống lưu trữ năng lượng đối với toà nhà. Trong khuôn khổ dự án MSGBEM, hệ thống tấm pin mặt trời kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng nối với lưới điện sẽ được lắp đặt phục vụ quản lý năng lượng tại toà nhà USTH. Trong bài báo này, mô hình lưu trữ năng lượng được phát triển hướng tới ứng dụng quản lý tối ưu điện năng, trong đó cho phép dự báo, tối ưu hoá và quản lý thời gian thực hệ thống lưu trữ năng lượng kết hợp với hệ thống pin mặt trời. Nghiên cứu được áp dụng cho quản lý năng lượng khu vực tầng 6 của toà nhà USTH.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009